WARSZTATY

Termin: 07-08.04.2016

Miejsce: Politechnika Gdańska, Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Prowadzący:
dr inż. Mirosław Włas, Kierownik Laboratorum LAB-6