BAZA WIEDZY

Jakość energii w oczach OSP

Prezentacja dotycząca jakości energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego

PREZENTACJA G-Tomasik-M-.Jurek-Jakosc-energii-w-oczach-OSP.pdf