BAZA WIEDZY

Standaryzacja metod pomiarowych grupy

Praca dotycząca standaryzacji metod pomiarowych grupy

Wojciech Pierzgalski 'STANDARYZACJA METOD POMIAROWYCH GRUPY'.pdf