BAZA WIEDZY

Prezentacja dotycząca jakości energii z punktu widzenia odbiorcy przemysłowego

G. Tomasik, M. Jurek - Jakość energii w oczach OSP.pdf

Prezentacja dotycząca regulacji jakościowej z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

P. Ordyna - Regulacja jakościowa z perspektywy OSD.pdf

Prezentacja dotycząca jakości energii w smart metering

M. Jurczyk - Jakość energii w smart metering.pdf

Prezentacja dotycząca jakości energii elektrycznej z perspektywy konsumenta

K. Pluskwa-Dąbrowski - Jakość energii z perspektywy konsumenta.pdf

Prezentacja dotycząca jakości energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego

G. Tomasik, M. Jurek - Jakość energii w oczach OSP.pdf

Prezentacja odtycząca rozproszonych systemów monitorowania jakości energii elekrtycznej

A. Firlit - Rozproszone systemy monitorowania JEE.pdf

Relacja z Pikniku Jakości Energii Elektrycznej, który odbył się 23 października 2014 r. w Krakowie.

Piknik WE.pdf